Ökning av covid-19

Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökad smittspridning av covid-19 i Sverige.

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller
Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma. Läs mer om vaccin mot covid-19.

Stanna hemma vid symtom
Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk.

Särskilt råd till ovaccinerade
Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller endast vuxna.

Ingen testning av allmänheten
Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso- och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, för patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar samt omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

Folkhälsomyndigheten om testning för covid-19

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.