Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla, eller andra symtom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion bör stanna hemma för att undvika att smitta andra. Här finns information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk.

Information på lättläst svenska

Information in English

Om du känner dig sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Folkhälsomyndighetens rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

 • Stanna hemma. Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Testa dig. Folkhälsomyndigheten råder alla ovaccinerade vuxna och barn från förskoleklassålder och uppåt att testa sig. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de har symtom på covid-19, utan att testas. Har du vaccinerat dig mot covid-19, eller haft covid-19 det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.

Så länge bör du stanna hemma

Våra rekommendationer om testning

Mer om vad som gäller för barn i förskoleålder

Om någon i hushållet känner sig sjuk

När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom som skulle kunna innebära covid-19 eller annan luftvägsinfektion, bör den som är sjuk stanna hemma.

Så länge bör du stanna hemma

Är personen ovaccinerad ska hen även testa sig för covid-19. Personen som har tagit testet ska stanna hemma i väntan på sitt provsvar och om det är möjligt vara i ett eget rum.

Testa dig för covid-19

I väntan på hushållsmedlemmens provsvar kan övriga symtomfria personer i hushållet gå till arbete, förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola som vanligt. Besök webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region.

Mer om symtom på covid-19 (Om viruset och sjukdomen)

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 kan övriga i hushållet få förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare.

 • Du som är ovaccinerad uppmanas att stanna hemma och testa dig även om du inte har symtom.
 • Du som är vaccinerad och symtomfri får generellt inga förhållningsregler. Du som är vaccinerad och har symtom bör testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar.
 • Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.
 • Du som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret får generellt inga förhållningsregler. Däremot ska du stanna hemma om du får symtom.

Så länge bör du stanna hemma

Mer om förhållningsreglerna: smittspårning av covid-19

Förhållningsreglerna för både dig som är smittad och personer i ditt hushåll finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)

Alla i hushållet ska tänka på att:

 • försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk. Om det är möjligt ska den som är sjuk vara i ett eget rum
 • hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efteråt
 • tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • alltid tvätta händerna innan man äter, vid matlagning och efter toalettbesök
 • vara uppmärksam på om någon annan i hushållet får några symtom. Tiden från att du blivit smittad till symtomen visar sig kan variera mellan 2 och 7 dagar, och i undantagsfall upp till 14 dagar.

Om du träffat någon som har covid-19

Du som är ovaccinerad
Du som är ovaccinerad och vet att du har träffat någon som har covid-19 rekommenderas att testa dig även om du inte har symtom. Du räknas då som nära kontakt och får mer information via smittspårningen eller personen du träffat.

Du bör även

 • undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.
 • arbeta hemifrån om möjligt.

Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Du som är vaccinerad
Du som är vaccinerad och symtomfri behöver inte testa dig. Detsamma gäller dig som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret. Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.

Får du symtom på covid-19 rekommenderas du att testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar. Det kan variera mellan två och sju dagar, och i undantagsfall kan det dröja upp till 14 dagar, från att du blivit smittad tills symtomen visar sig.

Det här gäller för barn och ungdomar från förskoleklass upp till gymnasiet

Om du får symtom på luftvägsinfektion ska du alltid stanna hemma. Du som är ovaccinerad ska även testa dig för covid-19.

Här nedanför finns information kring vad som gäller om någon i ditt hushåll eller en nära kontakt är sjuk i covid-19.

Om du är vaccinerad
Om någon i ditt hushåll eller en nära kontakt är sjuk i covid-19 ska du stanna hemma och testa dig om du får symtom. Du ska vara hemma i väntan på provsvar. Har du inga symtom behöver du inte stanna hemma, men var alltid uppmärksam på om symtom skulle dyka upp senare.

Du får mer information via smittspårningen eller personen du träffat. Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du befinner dig.

Om du ovaccinerad
Om någon i ditt hushåll är sjuk i covid-19 ska du stanna hemma och testa dig, oavsett om du får symtom eller inte. Du får förhållningsregler från hälso- och sjukvården.

Om en nära kontakt i till exempel skolan är sjuk i covid-19 och du får symtom ska du testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar.

Är du symtomfri ska du som går i högstadiet eller gymnasiet testa dig, men du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter. Är du yngre kan du behöva testa dig, då får du information av smittspårningen eller personen du träffat. Du kan fortsätta gå till skola och fritidsaktiviteter.

Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Det här gäller för barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Ibland har barn i den åldern lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver barnet inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren.

Mer om hur länge barn behöver stanna hemma när de är sjuka

Våra rekommendationer om testning

Läs mer

Hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de har blivit sjuka

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Skydda dig och andra från smittspridning

1177.se

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.