Påfyllnadsdoser mot covid-19

De vacciner som används mot covid-19 i Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

För att skyddet ska bli starkt krävs två doser vid primärvaccinationen. Skyddseffekten avtar med tiden, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten påfyllnadsdoser till alla vuxna.

Efter påfyllnadsdosen får man ett fortsatt bra skydd mot allvarlig covid-19. En påfyllnadsdos rekommenderas även om du har varit sjuk i covid-19 före eller efter någon av de tidigare doserna. Skyddet efter vaccinationen är mer pålitligt än det skydd du får efter att ha haft sjukdomen.

Aktuellt läge

Under sommaren ökade smittspridningen av covid-19. Till hösten gäller fortsatt rekommendationen om att stanna hemma vid symtom som kan vara covid-19 samt att vaccinera sig och ta de påfyllnadsdoser som erbjuds.

Du kan få dosen på sjukstugan i Åsele. Nu har de drop-in tider.

Välkommen följande dagar/tider – ingång vid apoteket:

Torsdag 1/9 08.30-11.0 + 13.00-15.00
Fredag 2/9 08.30-11.00 + 13.00-15.00

Tisdag 6/9 08.00-11.00 + 13.00-15.00
Torsdag 8/9 08.30-11.00 + 13.00-15.00

Vi börjar med alla som är 75 år och äldre, personer med hemtjänst och personer i riskgrupper (1 samråd med sin specialistläkare)

Välkommen endast om du är frisk!
Medtag legitimation.
Håll avstånd! Vänta utanför om det är kö.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.