Särskilda rekommendationer i Västerbottens län

Smittspridningen i Västerbottens län har på kort tid ökat på ett oroväckande sätt. Förutom fler fall så har den brittiska virusvarianten identifierats i länet. Idag den 9 februari införs särskilda rekommendationer i Västerbottens län.

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av detta så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna. 

– Det betyder att vi återigen har kommit till en punkt där vi behöver ytterligare rekommendationer för att bromsa smittspridningen. De handlar om att vi ska träffa färre människor. De särskilda rekommendationerna för Västerbottens län gäller från och med idag och i första hand fram till och med den 28 februari 2021, berättade Stephan Stenmark på dagens presskonferens.

Res inte, varken inom eller utanför länet

Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.  

(Denna rekommendation är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats). 

Källa: Region Västerbotten, klicka här för att läsa den fullständiga nyheten.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.