Se upp för ren på vägarna

Åsele kommun är vinterbetesmarker för samebyar och det innebär att renar visats på och runt vägar. Detta gäller även andra kommuner runt omkring. Nu börja de lasta ned renarna hit.

Nu börja de lasta ned renarna hit. Var uppmärksam och kör extra försiktigt.

Varna medtrafikanter genom att slå på varningsblinkers när ni möts. Om en olycka uppstår eller om ni ser döda renar längs vägen - ring 112 eller 114 14 och anmäl!

Om en viltolycka inträffar ska man ringa 112

När djur, både vilt och tamdjur, körs på i trafiken måste man alltid ringa 112 och anmäla olyckan, det är olagligt att inte anmäla. Tänk på att:

  • Placera ut varningstriangel och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Markeringsremsan ska hängas på den sida av vägen där viltet försvann. Även om viltet ligger dött på platsen ska man märka ut den.
  • Se till att du har en viltolycksremsa i bilen. De finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor.

Om du inte har viltolycksremsor och en olycka har inträffat, märk ut med plastpåse eller liknande och fäst på en pinne eller något som tydligt syns vid sidan om vägen.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.