Skärpta råd för dig som bor i Västerbottens län

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Det här gäller dig som bor eller vistas i Västerbottens län:

 • Undvik att umgås med andra
  Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.
 • Res inte
  Undvik resor inom och utanför Västerbottens län. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.
 • Besök inte allmänna platser
  Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.
 • Gå inte på evenemang och aktiviteter
  Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbottens län:

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Skärpa råd i Västerbotten samt frågor och svar på Region Västerbottens webbplatslänk till annan webbplats

Publiktak på 50 personer i Västerbottens län

Från och med onsdag den 11 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Publiktak på 50 personer i Västerbotten

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.