Skolan informerar angående coronaviruset

För att minska risken för spridning av alla luftvägsinfektioner (även influensa) är det viktigt att febersjuka stannar hemma.

Personer som är sjuka ska inte röra vid ansikte eller ögon samt hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk. Det ska finnas tillgång till flytande tvål och pappershanddukar på toaletterna i skolan. Tvätta alltid händerna t.ex. före måltid och efter toabesök.

För mer information besök www.1177.se samt det finns mycket bra "frågor och svar" om coronaviruset på Folkhälsomyndigheten webbplats.

Är du bara orolig och har frågor, men inte symptom? Ring 113 13.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.