Snabb ökning av antalet smittade av covid-19

De senaste dagarna har smittspridningen i länet ökat i en oroväckande takt. Smittspridningen sker i hela länet, men främst i Umeåområdet.

"Hittills under veckan har 138 fall av covid-19 bekräftats i Västerbottens län. Det kan jämföras med 52 fall under hela förra vecka 30. Unga vuxna i åldern 20–29 år som inte är vaccinerade är den grupp där flest testar positivt, men smittan ökar även i andra grupper i samhället." skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Smittspridningen är inte ett resultat av bärplockare utan sker främst på släktfester och kompisträffar. Region Västerbotten har även fått indikationer på att allt färre personer testar sig när de har symtom. Enligt Therese Tunberg, biträdande smittskuddsläkare vid Region Västerbotten, är det mycket viktigt att bromsa smittspridningen innan allmänheten återgår till sina jobb efter semestern. Annars kommer kan hårdare restriktioner behöva införas igen.

De tre viktigaste åtgärderna för att stoppa den ökande smittspridningen är följande:

  • Vaccinera dig.
  • Testa dig med ett PCR-test om du har symtom.
  • Håll avstånd.

Vaccinera dig
Det är viktigt att ta båda sina vaccinsprutor för att skydda sig själv och andra mot allvarlig sjukdom om man drabbas av covi-19. Veccineringen ger dock inte ett hundraprocentigt skydd mot sjukdomen. Det är därför viktigt att även du som vaccinerat dig fortsätter att följa de rådande rekommendationerna.

Testa dig med ett PCR-test
PCR-tester är helt gratis och provsvaren kommer vanligen inom 48 timmar. Allt fler testar sig dock med ett antigentest, även kallat snabbtest, istället för ett PCR-test. Antigentester är inte lika tillförlitliga som PCR-test och risken för ett falskt positiv antigentest är därför högre. Region Västerbotten uppmanar därför alla att inte använda antigentester. 

Följ de rådande nationella rekommendationerna
Det är viktigt att alla följer de rådande rekommendationerna. Det gäller även dig som at vaccinerad. Läs mer om de rådande rekommendationerna på Länsstyrelsen Västerbotten och Folkhälsomyndigheten.

Nedan följer en sammanfattning av rekommendationerna:

  • Stanna hemma vid symtom, även om du har milda symtom.
  • Umgås smittsäkert.
  • Undvik trängsel.
  • Res smittsäkert.
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan.
  • Håll god handhygien.
  • Var försiktig när du träffar personer som är 70+ eller som tillhör en riskgrupp.
Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.