Taxor och avgifter 2023

De fastställdes av kommunfullmäktige 2022-11-14 och gäller Fr.o.m första januari 2023.

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar.

Nytt för i år är bland annat:

  • Kostnad för inlämning av bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen. Läs mer här.
  • Vikttaxa för sophämtningen.
  • Insamling av matavfall (Sker senare under 2023).

Klicka här för information om förändringen kring soptömningen.

Läs gärna igenom taxan för att vara förberedd på dina framtida utgifter. Både för dig som privat person och företagare.

Sammanträdesprotokollet av kommunfullmäktige hittar du på Protokoll & Blanketter eller genom att klickar du här.

Klicka här för att komma till årets taxor.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.