Uppdaterade rekommendationer gällande resor samt uppdaterade scenarier

Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sina scenarier över smittspridningen i Sverige fram till och med den 20 mars 2022. Anledningen är den kraftiga spridningen av virusvarianten omikron.

Beräkningarna i Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på en kraftigt ökande smittspridning i ytterligare cirka två veckor, med en topp i slutet av januari.

Vaccinerade har ett gott skydd mot svår sjukdom i åtminstone ett halvår efter den andra dosen, och det finns indikationer på att infektion med omikronvarianten generellt medför en minskad risk för allvarlig sjukdom.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndigheten angående uppdaterade scenarier

Vid resor och tillfällig vistelse på annan ort

Tänk på följande:

  • undersök vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål
  • res inte alls om du har symtom som kan bero på covid-19
  • säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett sådant sätt att du inte riskerar att smitta andra om du utvecklar symtom på covid-19.

Tänk också igenom vad du gör om någon i sällskapet blir sjuk: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Klicka här för att läsa om fler råd ifrån Folkhälsomyndigheten angående längre resor.

Ändrad rekommendation vid inresa till Sverige

Alla som reser in i Sverige från utlandet uppmanas att testa sig vid symtom på covid-19 och följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige. Det finns i nuläget ingen rekommendation om att även symtomfria bör testa sig. Observera att det finns krav på negativt test före inresa till Sverige för utländska medborgare som är 12 år eller äldre och inte är bosatta i Sverige.

Samtliga inresande bör följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige: Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndigheten angående rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.