Uppdatering från Barn & Utbildning vecka 11

Sportlovet har passerat och det är av yttersta vikt att vi alla tar smittläget i kommunen på allvar. Vi behöver hjälpas åt, vara extra försiktiga och rädda om varandra. Fjärrundervisningen för elever vid Åsele Centralskola har fortsatt under veckan och ytterligare ett fall av covid-19 har konstaterats.

Efter sportlovet som var förra veckan har besked om att ytterligare en elev testats positiv för covid-19 (har varit i familjekarantän) samt tre elever som är i familjekarantän.

Om du har barn som är elever vid någon av våra verksamheter: Tänk efter vad ni har gjort på sportlovet och var observant på symtom. Speciellt om ni har träffat andra personer som ni inte brukar träffa samt om ni har varit på resande fot.

Vi måste fortsätta att hjälpas åt med att stoppa smittan och följa restriktionerna, viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom.

Om vårdnadshavare har symptom på covid-19 och inväntar testsvar är rekommendationen från skolledningen i samråd med smittskydd Region Västerbotten att barn i förskola och elever i grundskolan utan symptom stannar hemma.

Information till vårdnadshavare hur det blir vecka 12 för klass 6–9 kommer att meddelas på fredag 19/3 på skolans webbplats.

Lunchlådor som är beställda SKA hämtas. Det har kommit till vår kännedom att lunchlådor inte hämtas upp. Om ditt/dina barn inte vill ha skollunch längre, så måste du som vårdnadshavare meddela oss detta - det är ditt ansvar.

För att fjärrundervisningen ska fungera så bra som möjligt bör vårdnadshavare och elever vara väl införstådda med de regler som gäller vid fjärrundervisning.
Se skolans webbplats.

Elever som har fjärrundervisning ska under skoltid delta på sina lektioner hemifrån och inte vara hos kamrater. Vid problem, kontakta klassmentor.

// Skolledningen

Påminner dig om:
Var och en av oss måste ta den ökade smittspridningen i Åsele på allvar. Vi måste hjälpas åt att få stopp på detta. Alla måste följa rekommendationerna från myndigheterna. Rekommendationer från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i.

Som smittskyddsläkare Stephan Stenmark förklarade det på presskonferensen 24 februari: ”Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att åta försiktighetsåtgärder. För att skydda dig själv och för andra omkring dig mot samhällsfarlig sjukdom. Du behöver själv tänka efter hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.”

Rekommendationer för Västerbottens län och såldes även gäller för Åsele kommun:

 • Umgås med få människor.  
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där. 
 •  Undvik platser om det är risk för trängsel.  
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam. 
 •  Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.  
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19, även lindriga – stanna hemma.  
 •  Gör inga onödiga resor.
  Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken. Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.  
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. 
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Kom ihåg att också fortsätta följa de nationella råden.

Källa: Region Västerbotten och 1177 Vårdguiden Västerbotten

 

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.