Uppdatering från utbildning och barnomsorgen

Den klass som sedan tidigare haft fjärrundervisning kommer att fortsätta med det till och med 15 mars. Högstadiet övergår till fjärrundervisning från och med torsdag 25 februari. Det är viktigare än någonsin att nu ta smittläget på allvar. Du behöver själv tänka efter för att undvika att bli smittad och hur man kan undvika att smitta andra.

Vi har nya bekräftade fall av covid-19 inom barn- och utbildnings verksamheter i Åsele: 2 elever, 2 i personalen och ytterligare 2 i personalen som är i familjekarantän. 

Den klass på Åsele Centralskola som sedan tidigare har haft fjärrundervisning kommer att fortsätta med det till och med 15 mars. Eventuell återgång till närundervisning tisdag 16 mars.

Högstadiet övergår till fjärrundervisning från och med torsdag 25 februari till och med 15 mars. Eventuell återgång till närundervisning tisdag 16 mars.

Information till vårdnadshavare gällande högstadiet kommer att läggas ut under kvällen 24/2 på Åsele Centralskolas webbplats.

Gymnasieungdomar som åker kollektivtrafik/länstrafiken SKA ha munskydd på sig. 

Om vårdnadshavare har symptom på covid-19 och inväntar testsvar är rekommendationen från skolledningen i samråd med smittskydd Region Västerbotten att barn i förskola och elever i grundskolan utan symptom stannar hemma.

********************************************

Var och en av oss måste ta den ökade smittspridningen i Åsele på allvar. Vi måste hjälpas åt att få stopp på detta. Alla måste följa rekommendationerna från myndigheterna. Rekommendationer från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i. Som smittskyddsläkare Stephan Stenmark förklarade det på presskonferensen 24 februari: ”Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att åta försiktighetsåtgärder. För att skydda dig själv och för andra omkring dig mot samhällsfarlig sjukdom. Du behöver själv tänka efter hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.”

Rekommendationer för Västerbottens län och såldes även gäller för Åsele kommun:

 • Umgås med få människor.  
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där. 
 • Undvik platser om det är risk för trängsel.  
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam. 
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.  
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19, även lindriga – stanna hemma.  
 • Gör inga onödiga resor.
  Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken. Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.  
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. 
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.  
   
  Kom ihåg att också fortsätta följa de nationella råden.   


Källa: Region Västerbotten och 1177 Vårdguiden Västerbotten

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.