Uppdatering om smittläget inom äldreomsorgen och information om vaccinering

Efter nyår och trettondagshelgerna fortsätter vårt arbete för att hantera smittan på vår drabbade avdelning. Två av de äldre har glädjande friskförklarats. Två äldre vårdas fortsatt enligt kohortprincipen med varierande hälsoläge.

Virusinfektion är mycket påfrestande och allvarlig för våra äldre, som redan innan har en komplex sjukdomsbild. Nära samverkan och kontinuerlig uppföljning sker med sjukvård för bästa tillämpning av god vård och omsorg. Fyra av fem drabbade medarbetare är friska och åter i tjänst. Vi utför kontinuerliga screeningar både på personal och de äldre så länge risk finns för fortsatt smittspridning.

Inget ytterligare smittoutbrott har skett inom andra avdelningar och vi håller fortsatt fokus med förebyggande åtgärder att hindra smittan får fäste i fler verksamheter.

Vaccinering

Vaccinering mot covid-19 planeras inledas v.3 och fortsatt pågå under januari och februari månad. Enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan prioriteras i första hand våra äldre vård- och omsorgstagare samt personal inom dessa verksamheter.

 

Foto: Gerd Altmann

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.