Uppdatering om smittläget inom äldreomsorgen

Nya testresultat visar ett försämrat smittläge inom berörd avdelning på Åseborg. När det gäller läget hos de äldre så har vi fått ytterligare ett bekräftat fall av covid-19. De totalt två äldre med konstaterad smitta har ett stabilt hälsoläge. Det finns sedan tidigare en nära kontakt med sjukvården om hälsoläget skulle förändras.

Fyra medarbetare har testat positivt för covid-19. De är hemma i karantän fram till friskförklaring och återgång till arbete är möjligt. I det nära samarbetet vi har med Smittskydd och Vårdhygien följer vi deras beslut och rekommendationer. Vi utför fortsatta screeningar av både personal och de äldre så länge det finns risk för fortsatt smittspridning.

Vi fortsätter att jobba aktivt med förebyggande åtgärder för att begränsa smittan. Personalen jobbar tryggt med de boende och enligt de gällande basala hygien och skyddsrutiner som finns. 

Vi har god tillgång till skyddsutrustning och ingen oro finns för att skyddsutrustning inte ska räcka till. Våra medarbetare har lång erfarenhet med hög kompetens av vård och omsorg och ger våra äldre mycket god omsorg i dessa oroande tider.

Bemanningsläget är för närvarande ansträngt. Extra bemanning är insatt för kohortvård och kommer fortsatt vara så under jul- och nyårshelgerna och så länge behov finns. Höjd beredskap och beredskapsplan för långsiktig hållbarhet är påbörjad om smittläget försämras ytterligare.

Alla övriga verksamheter håller rutiner för att smittan inte ska få fäste till andra avdelningar. 

Håll kontakten per telefon eller mejl med dina anhöriga och vår personal på avdelningarna. Besöksförbud råder inte, men vi undanbeder oss besök nu till Åseborg. Så långt det är möjligt: avstå från att besöka dina anhöriga på äldreboendena, om det inte är absolut nödvändigt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta socialchef Eva-Lena johansson på telefon: 0941-140 14 eller e-post: eva-lena.johansson@asele.se. 

 

Senast uppdaterad den 17 december 2020

Translate the website with Google translate.