Uppdatering om smittläget på Åseborg

Smittläget är oförändrat sedan förra veckan, men kontinuerliga tester tas fortfarande för att noggrant följa utvecklingen då händelseförloppet snabbt kan ändras. Hälsoläget för berörda äldre och personal är fortfarande stabilt.

Verksamheten anpassas efter de förutsättningar som sker och är hanterbar tack vare våra fina medarbetare som gör sitt yttersta att ge god vård och omsorg till våra äldre. Äldreomsorgen tackar för all omtanke och stöd och sänder varma julhälsningar till er alla. Var rädd om er.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.