Uppdatering smittläge inom äldreomsorgen

Under julhelgen har smittläget förändrats, av 3 äldre som konstaterats smittade har 1 friskförklarats. Av 5 konstaterad smittad personal är 2 medarbetare åter i tjänst och övriga väntas tillbaka inom kort. Hälsoläget är fortsatt stabilt för alla berörda.

Vi fortsätter med provtagning och följer händelseförloppet med höjd beredskap inför nyårshelgen. Vi ser med tillförsikt fram mot det nya året och planerar för fortsatt kohortvård så länge behov finns. Vi bevakar noga händelseutvecklingen i alla våra verksamheter då stor oro finns för ökad samhällsmitta efter jul- och nyårsfirande som kan sprida sig till fler av våra verksamheter. En påminnelse för oss alla är vikten av att vara vaksam och uppmärksam på symtom och agera därefter. Det ligger i allas vårt ansvar att minska smittspridningen och följa råd och rekommendationer för att få njuta av kommande år som ett friskare år för alla.

Vi fortsätter vårt samarbete med Region Västerbotten och planerar för att starta upp med vaccinationer mot covid-19 i början av nya året. I vaccinationsprogrammet prioriteras våra äldre inom kommunens omsorg och vård och omsorgspersonal i första hand. Det är många veckor kvar innan vi får någon vaccineffekt som hjälper oss att minska svår sjukdom vilket gör att det fortfarande finns överhängande risk för fortsatt smittspridning. Inom äldreomsorgen jobbar vi fortsatt aktivt med förebyggande åtgärder och enligt de basala hygien och skyddsrutiner som finns.

Med tillönskan om ett gott slut och ett gott nytt år.

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.