Vaccinationsbevis införs från 1 december för större evenemang inomhus

Från och med 1 december krävs vaccinationsbevis för att delta i tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare.

Den 29 september hävdes de sista publikrestriktionerna. Nu kommer restriktioner igen, men inte i form av antalet åskådare. Istället vill FHM att man ska införa vaccinationsbevis på större evenemang.

– Vi bedömer att vi står inför en större smittspridning även här i Sverige. Därför vill vi nu vidta åtgärder. Vaccinationsbevisen är en åtgärd vi ser som nödvändig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten har därför i en så kallad hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Det blir inte ett krav på vaccinationsbevis, men om arrangörer inte använder sig av det så gäller vissa restriktioner för arrangemanget. – De begränsningar som kan komma att införas är bland annat regler om antalet personer per kvadratmeter och avstånd mellan sällskap, säger Tegmark Wisell.

Vaccin är det bästa skyddet mot covid-19. Det är viktigt att fler vaccinerar sig och att de som har rekommenderats en påfyllnadsdos också tar den. Då minskar risken för svår sjukdom hos den enskilde och för ökad smittspridning i landet.

Länk till FHM:s webbplats där du kan läsa mer

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.