Vården i Sverige ställer om

Det svenska sjukvårdssystemet ställer nu om sitt arbetssätt i syfte att stärka och tydliggöra din ställning som patient och främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Namnet på det nya arbetssättet är ”God och nära vård” och målet är att vården ska bli mer lättillgänglig, samordnad och nära hela befolkningen.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska också få ett större fokus än tidigare. Primärvården ska vara navet i vården och samarbeta nära med både sjukhusen, tandvården, omsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården.

Nära vård innebär att den vård du ofta behöver ska finnas nära dig och utgå ifrån dina behov. Nära kan betyda geografiskt nära men det kan till exempel också handla om en fast vårdkontakt eller enkel kontakt med vården med hjälp av digitala tjänster. Digitala lösningar innebär att vi kan öka servicenivån och förbättra tillgänglighet, trygghet och delaktighet för dig som medborgare. 

God och nära vård i Åsele och Dorotea

Västerbotten har påbörjat omställningen till god och nära vård och arbetet är indelat i tre geografiska områden: Umeå, Skellefteå och Södra Lappland. Södra Lappland har av regeringen utsetts till modellområde, ett område där regionen, kommunerna och andra aktörer ska testa nya arbetssätt som leder till en god och nära vård.  Åsele och Dorotea samverkar i detta och arbetet att ställa om till god och nära vård ska klart inom 4 – 5 år. 

Samarbetet mellan kommunerna och sjukstugorna i södra Lappland är en viktig del i omställningen och hittills har samarbetet lett till mer utvecklade välfärdstjänster till dig som medborgare. Ett exempel är samhällsrummen där personer i glesbygden bland annat kan ha digital kontakt med läkare och sjukvårdspersonal. I Åsele kommun finns ett samhällsrum i Fredrika, och i Dorotea kommun ligger samhällsrummet i Risbäck. På grund av pandemin är samhällsrummen inte öppna ännu men vi kommer öppna dem så snart vi kan.

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.