Varför ska jag betala grundavgiften?

Nu har fakturan för grundavgiften skickats ut till fritidshusägarna. Fakturan bruka väcka frågor om avgiften. Här har du svaren!

Grundavgiften för renhållning betalas av alla som äger en bostad. I grundavgiften ingår nyttjande av återvinningscentraler samt hantering och behandling av:

  • grov avfall
  • farligt avfall
  • batterier
  • vitvaror
  • elektronik etc

Avgiften täcker också administration, kundservice och information.

Kan jag slippa grundavgiften om jag inte använder huset eller är sällan där?

Nej, alla bebyggda fastigheter ska betala en grundavgift.

Förutom matavfall och liknande hushållsavfall (som du tecknar ett abonnemang vid önskan), uppstår i regel förr eller senare även avfall som hänger ihop med själva driften och underhållet av fastigheten, såsom kasserade möbler, färgrester, spillolja från gräsklippning osv som också ska omhändertas av kommunen.

Även om den mängd avfall anses liten, så omfattas den ändå av kommunens renhållningsmonopol och ska omhändertas av kommunen.

Kan jag slippa grundavgift om jag redan betalar för ett fritidshus/permanentboende i kommunen?

Nej eftersom två hus genererar mer avfall.

 

Sophämtning och inlämning av bygg- & rivningsavfall på återvinningscentralen ingår inte i grundavgiften.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

KONTAKTA OSS PÅ TEKNISKA

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall, återvinning och fastigheter.

E-post: tekniska@asele.se

Telefon: 0941-140 00

Besöksadress: Vasagatan 5

Postadress: 919 85 Åsele

Translate the website with Google translate.