Västerbotten läns skärpta rekommendationer förlängs

Vi längtar alla efter att få återgå till det vanliga. Och även om smittspridningen har gått ner till ett par få konstaterade fall per vecka i Åsele kommun, så måste vi hålla ut ett bra tag till. Det går liksom inte att komma ifrån att än pågår pandemin. Så fortsätt att göra rätt och följ de skärpta rekommendationerna.

Sverige är det land i Europa som har störst smittspridning. Smittspridningen i Västerbottens län är fortsatt hög. Störst är spridningen i länet särskilt bland personer mellan 20 och 29 år. Region Västerbottens smittspårning visar att smittan sprids i sociala privata sammanhang och på arbetsplatser, skolor och inom familjer.

I slutet av februari infördes skärpta rekommendationer i Västerbottens län som ett komplement till de nationella råden. Rekommendationerna förlängs nu återigen till och med den 31 maj 2021.

– Motivet till ytterligare en förlängning är att det fortfarande är många positiva fall och vi vill inte se ökningar. Vi måste fortsätta hålla oss till att träffa få människor en period till för att vi ska få den succesiva minskning av antalet fall som det finns förutsättningar för, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Smittan förekommer i alla åldrar men flest antal nya fall ses bland unga vuxna.

– Det är ingen naturlag som säger att fallen fortsätter nedåt oberoende av hur vi agerar när vi fortfarande har många som inte vaccinerats ännu i länet, fortsätter Stephan Stenmark.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns förutsättningar för att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är framför allt beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat. Även i höst kommer vaccinationerna att fortsätta och samhället behöver ha en god beredskap för att motverka och upptäcka smittspridning, med god tillgänglighet till provtagning och smittspårning.

Folkhälsomyndigheten har tidigare föreslagit att ett successivt öppnande för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska gälla. Efter den dialog som skett med bland annat regionerna föreslog myndigheten att den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021, och regeringen har nyligen fattat beslut om detta.

– Fram till att nya rekommendationer och direktiv träder i kraft i början av juni så måste vi hålla nere smittan i Västerbottens län genom våra skärpta rekommendationer som vi har sett har effekt, säger Stephan Stenmark.

Förlängda rekommendationer

Fokus i rekommendationerna i Västerbottens län ligger på att träffa få människor och att hålla avstånd:

  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
  • Undvik kollektivtrafik och platser som exempelvis köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel och handla ensam.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
  • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt. Det gäller både under resan och på resmålet. Var även noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
  • Alla födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid eller dag. Detta gäller så länge vi har utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.
  • Dessutom bör alla barn, 0–18 år, i ett hushåll stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Läs mer här: 1177.se/vasterbotten/skarpta-rekommendationer

 

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.