Viktig information till alla vårdnadshavare

Fortfarande sprids covid-19 så vi måste fortsätta vara försiktiga och följa restriktionerna så vi inte får in smittan i våra verksamheter. Skolledningen vädjar till vårdnadshavare som har barn på förskola, skola, fritids. Låt syskon/barn stanna hemma om någon har förkylningssymtom. Det kan göra stor skillnad! Vi önskar att kunna ha skola, förskola och fritidshem öppet så länge som det går.

”Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att åta försiktighetsåtgärder. För att skydda dig själv och för andra omkring dig mot samhällsfarlig sjukdom. Du behöver själv tänka efter hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.”

Provtagning rekommenderas från 6 år och uppåt.

Viktigt att alla informerar skolledning och expedition vid karantän, provtagning och provtagningsresultat, detta för att kunna sätta in åtgärder.

För mer information se 1177 länk nedan
https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/minska-risken-att-du-och-andra-far-covid-19/#section-115771

 

När ska jag stanna hemma?

Stanna hemma vid symtom

Stanna hemma vid symtom som kan bero på covid-19. Läs mer om när du ska lämna prov för covid-19.

Du som bor med andra ska göra vad du kan för att undvika att de smittas:

 • Vänd dig bort från andra när du nyser. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Vädra gemensamma utrymmen ofta.
 • Sov i ett eget rum och använd en egen toalett, om det är möjligt. 

Barn som inte har lämnat prov

Barn som är för unga för att lämna prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska sedan minst två dagar.
 • De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dygn sedan de blev sjuka. De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dygnen.

Förskolebarn som har symtom ska stanna hemma även vid negativt provsvar

Barn i förskoleålder ska stanna hemma även om de bara har milda symtom. Det gäller både barn som fått ett negativt provsvar och barn som inte lämnat prov.

De ska hemma tills något av följande gäller:

 • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
 • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Vuxna och barn som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar

Du som är ovaccinerad och bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar ska göra följande:

 • Var extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd.
 • Undvik att träffa andra människor. Arbeta hemifrån om det går. 
 • Var uppmärksam på om du får några symtom.
 • Om du som bor med barn väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig är det bra om övriga syskon i hushållet också stannar hemma i avvaktan på provsvar.

Vuxna och barn som har covid-19

Du som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills allt följande gäller:

 • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. 
 • Du mår tydligt bättre.
 • Du har varit utan feber de två senaste dygnen.

Du kan vara smittsam en längre tid om du har nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller läkemedel.

Du eller barnet kan ha kvar vissa symtom efter covid-19

Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. 

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dygn och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen med covid-19 lämnade provet. 

Du behöver inte stanna hemma om du har haft covid-19 eller är vaccinerad med två doser och det har gått mer än två veckor sedan sista dosen.

Delta i smittspårning

Vården kan behöva ta reda på hur personen som du bor med har blivit smittad. Det kallas smittspårning. Då kan du bli kontaktad för att lämna prov fast du inte har några symtom.

Om provsvaret visar att du har covid-19, ska du stanna hemma i minst sju dygn från när du lämnade provet. Läs mer i texten om smittskyddslagen.

Vad gäller i Västerbotten?

Du som bor i Västerbotten får mer information i artikeln Du som bor med någon som har covid-19.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.