Ytterligare skärpta rutiner i våra vård- och omsorgsverksamheter

För att skydda våra äldre och riskgrupper från covid-19 ska all personal som arbetar inom särskilt boende, hemtjänst och LSS använda munskydd. Även rutinerna för besökare till äldreboende har skärpts t.ex. krav på att bära munskydd, endast ett besök per vecka.

Från och med 10 november och i 4 veckor framåt kontinuerligt kommer vi att börja använda munskydd på all personal inom vård och omsorgsverksamheterna i Åsele kommun. Detta på inrådan av Vårdhygien Region Västerbotten. De har uppmanat oss att använda det inom Särskilt boende.

I Åsele kommun har även tagit beslut om att detta även gäller Hemtjänst och LSS verksamheter.

Vi vill även betona vikten av att nu följa de skärpta råden som kommer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd i Region Västerbotten från och med 10 november.

Utifrån det rådande smittläget i Västerbotten där man ser att smittspridningen ökar kraftigt i vårat län så har vi beslutat om ytterligare skärpta besöksrutiner.

Vi har delvis även upplevt en försämrad följsamhet till våra rutiner vilket också bidrar till att vi skärper dem.

För vi vill verkligen att ni ska få möjlighet att besöka era anhöriga, men att vi tillsammans gör allt för att minska spridning av covid-19 och undviker att den når våra riskgrupper.

De skärpta rutinerna är:

  • Bara bokade besök!
  • Bara en person vid varje besök.
  • Enbart besök vid anvisad besöksplats (ej inne i lägenheterna, detta för att minimera rörelse inne på avdelningarna.)
  • Återhållsamhet med antal besök - 1 besök/vecka
  • Använd gärna digitala kontakter, telefon, även med personal på avdelningen.
  • Besökare ska även använda munskydd - tas på direkt vid ingången till boendet och används under hela besöket. Får först tas av när man lämnar boendet. Anvisning finns vid ingångarna och personal kan hjälpa dig. 
  • Kom ihåg att hålla distansen!
  • Kom endast om du är frisk och så även de i din närmsta omgivning. 

Vi har sedan tidigare tydliga riktlinjer för vår personal när det gäller möten, distanshållning mellan personal i ex. personalrum osv. När det gäller annan personal så är det bara akuta besök som ska ske inne på avdelningarna – och de har tydliga restriktioner att följa som förtydligats för all personal i samband med FMH:s beslut om skärpta råd i Västerbotten.

/ Sociala enheten

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.