Åsele kommuns logotyp

Nu märker vi kommunens tjänstebilarna med dekaler och planerar att lägga in logotypen på flera ställen.

Fordonen och maskiner ska vara försedda med dekaler med kommunens logotyp, för att förtydliga att det är kommunens bilar. Samt att medborgarnas trygghet förbättras av att veta vem som kommer på besök genom att bilarna är uppmärkta.

Förr-förra veckan märktes Tekniska avdelningens bilar med logotypen.

LastbilenVit skåpbil

Flera platser där logotypen syns

Tekniska avdelningen håller på att byta ut gamla arbetskläder till nya med kommunens logotyp för att än en gång förtydliga vilka vi är och vart vi jobbar. VA & Renhållnings fakturorna har bytt från kommunvapnet till logotypen, vilket kommer på nästkommande fakturering.

Fakturor för äldreboenden, hemtjänsten, skolan etc har sedan tidigare år ändrat till logotypen.

Skyltar kommuns verksamhetsfastigheter med dess namn samt logotypen. Du kan se det på exempel Åsele centralskola, Biblioteket, Kulturhuset och Kommunhuset.

Information om kommunens grafiska profil och logotypen

Åsele kommun har en grafisk profil och ny logotyp sedan 2018. Med ett nytt och modernt utseende vill kommunen nå ut bättre och bli mer synlig i dagens stora informationsflöde, både internt och externt. Den huvudsakliga känsla som logotypen vill förmedla glädje, kreativitet och rörelse.

Logotypen som har tagits fram har element från kommunvapnet. Den är framtagen med utgångspunkt från kommunvapnet, vilket också gäller färgerna där guldet i kommunvapnet representeras av gult i logotypen.

Hur ska dessa användas?

Kommunvapnet – symbolen för den geografiska platsen.

Logotypen - kommunorganisationens symbol. Den har två olika typer av variationer, den stående och liggande typen. Se nedan.

Läs mer om grafiska profilen och logotypen genom att klicka här.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.