Information från BoU om Covid-19

Den 29 september släpps restriktionerna i samhället i stort Barn och utbildning fortsätter följa de rekommendationer vi får dels av Folkhälsomyndigheten och utifrån den direktkontakt skolchefer runt om i länet har med smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Vår främsta uppgift är att hålla verksamheten igång med närundervisning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-skolstart-hosten-2021/

”Vi förbereder i samarbete med Regionen för vaccinering av 12-15 åringar, mer information kommer inom kort.”

Håll er uppdaterad på Åsele Centralskolas hemsida, samt Åsele kommuns hemsida.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.