Information om coronaviruset

Åsele kommun arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av covid-19. Vi har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs om det aktuella läget i Västerbotten på 1177.se eller klicka här

Alla publicerade nyheter om coronaviruset på vår webbplats

Senast uppdaterad 2022-04-13 10:14

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna rådlänk till annan webbplats med anledning av smittspridningen av covid-19.

For information in other languages click here.

Från och med den första april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller:

Vaccinera dig om du kan
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Läs mer om vaccin mot covid-19.

Stanna hemma vid symtom
Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk.

Särskilt råd till ovaccinerade
Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller endast vuxna.

Ingen testning av allmänheten
Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso- och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, för patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar samt omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

____________________________________

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari 2022

 • Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.
 • Deltagarbegränsningar på konserter, tillställningar etc. (Regeringsbeslut krävs)
 • Avståndskrav och stängningskrav kl 23 på serveringsställen.
 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.
 • Råden till arbetsgivare.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Folkhälsomyndigheten hemställer 3 februari till regeringen om att omklassificera covid-19 från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till anmälningspliktig. Kräver beslut av riksdagen och regeringen.

Läs mer här om hur Åsele kommun påverkas.

_________________________________

Nya rekommendationer om att testa sig och stanna hemma vid symtom på covid-19 från den 1 november

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som  under 6 år kan efter den 1 november återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, utan testning, även om vissa symtom kvarstår.

____________________________________

Från och med onsdag 29 september kommer nationella råd och föreskrifter förändras.

Dina skyldigheter

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning mot Covid-19.

Vad gäller från och med den 29 september:

 • Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 behöver fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre. Dessa råd gäller inte för personer som är under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
 • Stanna hemma och testa dig även om du bara känner dig lite sjuk. Det
  gäller även om du är vaccinerad.
 • Testa dig efter inresa i Sverige från länder utanför Norden, oavsett om du
  har symtom eller inte. Du behöver inte testa dig om du är fullvaccinerad sedan minst två veckor
  eller har haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även barn under 6 år.
 • Rekommendationer till vård och omsorg om det smittförebyggande arbetet kvarstår.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Vaccination mot covid-19 – Skydda dig själv och andra

 • Pandemin är inte över – vaccination är vägen framåt.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
 • Fler behöver vaccinera sig för att vi tillsammans ska kunna återgå till en normal vardag igen.
 • Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör.
 • Alla som är födda 2005 och tidigare erbjuds vaccination.
 • Med början under vecka 41 kommer även barn 12–15 år att erbjudas vaccination. Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Vaccinering mot covid-19 är gratis.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Vi använder bara mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.
 • Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se

  Boka vaccination mot covid-19 i Västerbotten - 1177 Vårdguiden

Steg fyra innebär bland annat att:

 • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

I linje med regeringens plan för avveckling av restriktioner har Folkhälsomyndigheten dock tidigare fört fram att vissa särskilda regleringar möjligtvis kan behövas när det gäller mycket stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även fortsättningsvis (läs mer i artikeln Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september).

Artikel: Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september

Mildra effekterna av pandemin

 • Provtagning, smittspårning och vaccinering är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19
 •  Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information.
 • Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten.

Sammanställning av nationella förbud samt de råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Här kan du ta del av myndigheternas information på olika språk om Covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta, på Krisinformations hemsida

Följ länken för att se vaccinationsplanen för Region Västerbotten
Följ länken för frågor och svar om vaccination mot Covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida
Följ länken för frågor och svar om vaccinet på Krisinformations hemsida
Följ länken för att läsa mer om vaccinet på 1177.se

Här kan du ta del av den tillfälliga pandemilagen (på Länsstyrelsens hemsida)

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplats

Covidbevis ska underlätta vid resor

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Om covidbevis på covidbevis.se

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Information från svenska myndigheter och var du kan få stöd

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Smittbärarpenning

Om du måste vara hemma och inte har ett arbete som kan utföras på distans kan du ha rätt till smittbärarpenning. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webb.

Läget i Åsele kommun - så här hanterar kommunen pandemin

Åsele kommun följer fortlöpande utvecklingen av pandemin och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra organisationer och myndigheter vid regelbundna digitala möten som hållits minst en gång per vecka sen i början av pandemins utbrott, tätare ibland vid behov. Personal har även aktivt deltagit i mötesgrupper med fokus på speciell inriktning exempelvis skolfrågor, inköp av skyddsmaterial, efterlevnad av restriktioner samt på andra områden. 

Vi levererar veckovis lägesbilder från vårt geografiska område till dessa regionala samverkansmöten där länsgemensamma frågor avhandlas.

Vårt gemensamma fokus ligger på att stoppa smittspridning, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har under hela pandemin hållit regelbundna möten med sin kris- och säkerhetsgrupp. Gruppen består av de olika verksamheternas ansvariga tjänstemän samt andra samordningsfunktionärer inom kommunen.

Inriktningen för detta arbete har varit att planera och agera för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt, klara av eventuell ökad smittspridning och sjukdom samt vara förberedda på att processen kan bli utdragen.

Åsele kommun följer de riktlinjer, rekommendationer och beslut som fattas av centrala och regionala myndigheter och uppmanar alla invånare i kommunen att göra detsamma.

Fritid, turism och kulturförvaltningens anläggningar

 • Simhallen - har öppet
 • Sporthallen - har öppet 
 • Gym - har öppet (kontakta turistbyrån för att aktivera eller köpa gymkort)
 • Ungdomsgård - öppnar fredag 1 oktober
 • Biograf - öppet utan restriktioner från onsdag 29/9
 • Biblioteken i både Åsele och Fredrika har öppnat igen. Vill du bli meröppetkund eller har andra funderingar ring 0941-140 80 eller mejla: biblioteket@asele.se.
 • Elljusspår och utegym med mera hålls igång som vanligt. Tänk på att hålla avstånd även utomhus
 • Turistbyrån har under sommaren öppet måndag-fredag 8-15. Nås via telefon 0941-140 78 eller turistinfo@asele.se

Förboka ditt besök

Kommunhuset och dess kontor för Sociala enheten, Tekniska enheten, Administrativa enheten (där kansli, IT, ekonomi och löner ingår) tar endast emot bokade möten. Boka ditt möte via telefon eller mejl. 

I Kulturhusets lokaler finns kontor för Fritid-, turism- och kulturförvaltningen, Statens Servicecenter, Samisk koordinator, Lärcentrum, bion, Träffpunkten och ungdomsgården. 

Lämna prov för covid-19

Region Västerbotten provtar för covid-19. Om du har symptom, tror att du har covid-19 och vill lämna prov kan du be en frisk person att hämta ett provtagningskit till dig för egen provtagning på Åsele sjukstuga. Testa dig även om du är vaccinerad. Läs mer om vad som gäller i Åsele genom att klicka på den här länken.

Alla som bor med en person som fått ett testsvar som visar positivt för covid-19 ska också stanna hemma oavsett ålder i 7 dagar efter att covidprov på den som är sjuk/symptom har tagits.

Anpassningar i Åsele kommuns verksamhet

 • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet.
 • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Personal som kan arbeta hemifrån rekommenderas att göra detta när det är möjligt.

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Tel: 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Har du frågor om coronavirus covid-19?

1177 Vårdguiden finns massor av information om covid-19 och coronavirus. Där kan du läsa dig till svaren på de flesta frågor.

Har du generella frågor om coronaviruset som du inte hittar svar på 1177 Vårdguidens webbplats, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

1177.se Region Västerbotten hittar du svar på de flesta frågor rörande covid-19! Besök deras webbplats.

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du inte finner svar på webben och har generella frågor om covid-19 kan du ringa:

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Läs mer här om 113 13

 

 

Information in other languages

Translate the website with Google translate.