Information om coronaviruset

Åsele kommun följer noggrant händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en nära samverkan med andra aktörer och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad 2020-06-23 14:27

På den här samlingssidan hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera smittspridning, konsekvenser av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Coronaviruset klassifieras som en pandemi.

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige är mycket hög. 

Västerbottens läns aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner. 

For information in other languages click here.

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbottens län. Det innebär att du riskeras att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du har symtom. Se listan över symtom här.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd hittar du här.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.
 • Undvik större sociala sammanhang. 

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Så minskar vi smittspridningen - Folkhälsomyndighetens rekommendationer på Krisinformations webbplatslänk till annan webbplats

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Undvik nära fysiska kontakter om du är över 70 år

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta av covid-19. Om du är över 70 år uppmanas du därför att:

 • Begränsa din nära kontakter med andra. För råd för hur du är frisk kan umgås med andra, se nästa stycke.
 • Undvik platser med många människor, som till exempel affärer eller kollektivtrafik. 
 • Promenera gärna utomhus. 
 • Be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. Se telefonnummer nedan om du inte har någon som kan hjälpa dig. E-Hälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som är över 70 år

Om du klickar här kan du ladda ner en broschyr med råd till dig som är 70 år eller äldre.

Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

Kommunens socialtjänst är kontakt för äldre personer som behöver hjälp och inte har insatser sedan tidigare.

Extra insats riktad till äldre personer som inte bör vistas bland folksamlingar och inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller har någon annan hjälp av anhöriga eller andra personer. Socialas kansli tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare till biståndsbedömare eller andra serviceinstanser utifrån ditt behov.

Socialas kansli
Tel: 0941-140 19 eller 140 20
Telefontid måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 12.00

Åsele kommuns Servicetjänst
Åsele kommun samordnar frivilliga insatser till äldre och övriga riskgrupper. 

Tel: 073-662 63 67 
Telefontid mån-fredag kl. 09.00-12.00

Så kan friska äldre umgås under covid-19

Förutom att hålla kontakten via telefon och dator kan friska personer över 70 år träffa släkt och vänner om det sker under säkra omständigheter.

  • Planera mötena i förväg och fundera på hur du kan minska riskerna för smittspridning.
  • Träffas endast om alla är friska. Undvik möten även vid milda symtom.
  • Träffas hellre utomhus än inomhus. Håll cirka en armlängds avstånd till varandra.
  • Umgås bara i små grupper.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
  • Placera stolar och bord på avstånd från varandra även utomhus.
  • Tvätta händerna direkt när du kommer hem.

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplatslänk till annan webbplats

Har du frågor om coronavirus covid-19?

Har du generella frågor om coronaviruset, ber vi dig i första hand vända dig till krisinformation.se eller se Folkhälsomyndighetens frågor och svar. Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.  

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Läget i Åsele kommun

Åsele kommun följer utvecklingen och samverkar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Åsele kommun har aktiverat sin kris- och säkerhetsgrupp. Vi jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Verksamheterna förbereder sig för att kunna hantera en ökad smittspridning. 


När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Självskatta dina symtom

Region Västerbotten har tagit fram ett självskattningstest som du kan göra på webben. Genom testet får du veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. 

Självskattningstest - behöver jag kontakta vården?

Känner du psykisk oro och stress?

Röda Korsets har öppnat en stödtelefon under coronakrisen. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. 0771-900 800.

Konsumenträttigheter under coronakrisen

Dina rättigheter som konsument, läs mer på Konsumentverkets sida.

 

Senast uppdaterad den 23 juni 2020

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) om coronaviruset på sin webbplats.

Läs mer här hos folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en sida med samlad information från svenska myndigheter.

Här kan du läsa mer samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Information på olika språk

Har du någon i din närhet som inte förstår svenska så bra? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset på olika språk t.ex. thai, dari, farsi, tigrinja, tyska, franska.

Länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor eller är sjuk

113 13
113 13 är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer här om 113 13

1177
Ring endast 1177 Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Läs mer hos 1177 om hur vården i Västerbotten jobbar med förberedelser och deras rekommendationer.

Information in other languages regarding the coronavirus