Information om eldningsregler

Nu under våren så är det många som vårstädar och förbereder inför majbrasor. Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.

Det är förbjudet att elda sopor och man får inte elda så att det stör grannar, andra hushåll eller djur.
Använd ert goda omdöme och sunt förnuft. Ett förtydligande - det är tillåtet att anordna en majbrasa och fira valborg!

 

Tips ifrån brandskyddsföreningen:

  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
  • Är du osäker, ring till räddningstjänsten och rådfråga dem.

 

Åsele kommuns regler kring eldning kan du läsa nedan: 

https://www.google.com/url?q=https://www.asele.se/media/1502/lokala-forskrifter-halsa-och-mijo.pdf&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwjipdXWxs2FAxVBVfEDHccSBbsQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw0b5Yap8BoZgH7nSDyjxIma

https://www.google.com/url?q=https://www.asele.se/media/3648/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-asele-kommun-200928.pdf&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwjipdXWxs2FAxVBVfEDHccSBbsQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2UMfCiBm55kRtMTeRsHDKA

Senast uppdaterad den 24 april 2024

Translate the website with Google translate.