Kommande skogliga åtgärder

Norra Skog kommer under 2023 och 2024 att genomföra ett flertal skogliga åtgärder i anslutning till Åsele tätort.

Norra Skog kommer under 2023 och 2024 att genomföra ett flertal skogliga åtgärder i anslutning till Åsele tätort.

Har ni tankar och synpunkter på åtgärderna så kan ni kontakta oss på Norra Skog.
Kontakt Stefan Holmberg eller Håkan Lageson. www.norraskog.se

Vi är även intresserade av att få in synpunkter på andra åtgärder som ni boende skulle vilja få utfört framåt. Vi kommer i planeringen att ta hänsyn till natur och stigar och så långt det är möjligt ta bort grenar och toppar från åtgärdsytorna.

Nedan kartor är grova skisser över åtgärderna.

  1. Röjning och gallring som planeras utföras under augusti 2023.
  2. Slutavverkning med lämnande av tät fröträdsställning. När föryngring är säkerställd kommer drygt hälften av fröträden att tas bort och resten blir evighetsträd. Planeras utföras under april 2024.
  3. Röjning och gallring som planeras utföras under mars 2024.
  4. Röjning och uppstädning delvis på f.d. åkermark planeras under september 2023.
  5. Slutavverkning med lämnande av tät fröträdsställning. När föryngring är säkerställd kommer drygt hälften av fröträden att tas bort och resten blir evighetsträd. Planeras utföras under april 2024.
  6. Röjning och utglesning av större tallar. Hösten 2023.

Senast uppdaterad den 28 juni 2023

Translate the website with Google translate.