Kommande skogliga åtgärder

Åsele kommun kommer under 2024-2025 att genomföra ett flertal skogliga åtgärder i anslutning till Åsele tätort.

Har ni tankar och synpunkter på åtgärderna så kan ni kontakta oss på Tekniska avdelningen på Åsele kommun.
Kontakt: tekniska@asele.se

Vi är även intresserade av att få in synpunkter på andra åtgärder som ni boende skulle vilja få utfört framåt. Vi kommer i planeringen att ta hänsyn till natur och stigar och så långt det är möjligt ta bort grenar och toppar från åtgärdsytorna.

Nedan kartor är grova skisser över åtgärderna.

  1. Röjning och gallring som planeras utföras under augusti 2024.
  2. Slutavverkning med lämnande av tät fröträdsställning. När föryngring är säkerställd kommer drygt hälften av fröträden att tas bort och resten blir evighetsträd. Planeras utföras under april 2025.
  3. Röjning och gallring som planeras utföras under mars 2025.
  4. Röjning och uppstädning delvis på f.d. åkermark planeras under september 2024.
  5. Slutavverkning med lämnande av tät fröträdsställning. När föryngring är säkerställd kommer drygt hälften av fröträden att tas bort och resten blir evighetsträd. Planeras utföras under april 2025.
  6. Röjning och utglesning av större tallar. Hösten 2024.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.