Skrivarstuga för projektansökningar

Vill du göra, förbättra eller utveckla något inom vatten, natur, bygd och friluftsliv? Det finns olika medel att söka för projekt. Länsstyrelsen hjälper dig att hitta rätt.

Ta del av inspirerande exempel, möt andra som planerar projekt, skissa på projekt och planera ansökningar.

Länsstyrelsen erbjuder en skrivarstuga där en bredd av kompetenser från Länsstyrelsen finns på plats för att hjälpa dig. Till exempel handläggare inom LONA-bidraget, LOVA-bidraget, bygdemedel, naturvård, våtmark, Sveriges miljömål, Agenda 2030, invasiva arter och vattenförvaltning.

För vem?

Kommuner, föreningar, vattenråd och företag.

Program

9.00- 9.15

Kaffe och smörgås

9.15-11.00

  • Introduktion om bidragen och ämnesområdena.
  • Viktiga kunskapsunderlag och inspirerande exempel. Alla närvarande sakkunniga presenterar sig och vad de arbetar med.

11.00-15.00

  • Samverkan, idékläckning och skrivstöd. Ni kommer kunna samverka med andra kommuner och verksamhetsområden och få inspel på era projektidéer och upplägg av ansökningar. Stöd att arbeta med ansökningar.
  • Genomgång av hur bidragen fungerar.

Lunch och fika ingår.

Aktuella projektmedel

Projektmedel som kan sökas vid Länsstyrelsen Västerbotten finns just nu främst inom LOVA och bygdemedel. Inom LONA kommer nya projekt endast att beviljas för våtmarker under 2023.

Var: Lövångergården
Kostnad: Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag: 01 okt 2023

Klicka här för att komma till anmälan.

Senast uppdaterad den 27 september 2023

Translate the website with Google translate.