Sortering av metall

På återvinningsstationen och centralen

ÅTERVINNINGSTATIONEN

Se till att lämna alla metallförpackningar för återvinning, inklusive små objekt som kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Alla är viktiga!

Exempel på metallförpackningar inkluderar konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock och penseltorra målarburkar (töm och skrapa ur dem innan). Lämna dessa metallförpackningar på en återvinningsstation.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

När du lämnar in metallskrot på återvinningscentralen skickas de vidare till Kuusakoski. Det har införts strängare regler för inlämning av metallskrot.

Nedan finns anvisningar för hur du sortera metallskrotet.

Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel bör istället lämnas som farligt avfall för att hanteras på rätt sätt. Burkar som är helt tomma och torra kan placeras i behållare för metallförpackningar på återvinningsstationen.

Elektriska och elektroniska produkter i metall bör lämnas som elavfall, fortsätt till elavfallssamlingen.

Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel stekpannor, bestick och plåthinkar, ska lämnas till återvinningscentralen som grovsopor. Kom ihåg att ta bort vekhållaren från värmeljuskoppen, annars kan koppen felaktigt sorteras ut med järn och aluminiumet brinna upp i smältverket.

Pantburkar lämnas in mot pant i butiken.

Förtydligande:

En Återvinningsstation är där du lämnar in förpackningar och tidningar.

En Återvinningscentral är där du lämnar grovavfall, elektronik osv.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.