Stora läspriset

tilldelas Fredrika och Trehörningsjö

Fredrika tilldelas ett pris som bygger på Fredrikabygdens engagemang och tillgång till bibliotek. De har blivit utvalda av Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) och Lärarstiftelsen, som är de ansvariga för Stora Läspriset.

SFUB skriver "För deras nu pågående kreativa läsfrämjande insatser både inom och utanför skolan, där nyfikenhet och konstnärlig upplevelse väcks i läsandet."

Läs mer på www.aselecentralskola.se

Stora läspriset är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande insatser för barn och unga. Sammanlagt ska 300 000 kronor delas ut. SFUB står bakom priset tillsammans med Lärarstiftelsen.

Mer information om läspriset här https://www.sfub.se/stora-laspriset/

Senast uppdaterad den 3 oktober 2023

Translate the website with Google translate.