Uppdatering 4 - Vattenläcka

Vattenläckan är lokaliserad och förberedelser inför reparationsarbetet påbörjas.

Tidigare meddelade restriktioner för vattenanvändning gäller tills vidare.

Vattentillgången och trycken kommer att variera under reparationsarbetet.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.