Upphandlingsenheten uppmärksammade

Upphandlingsenheten i Arvidsjaur har blivit uppmärksammade för deras goda arbete, samverkansavtalet med Arjeplog, Sorsele, Vilhelmina, Åsele och Dorotea samt för det arbete som enheten gör tillsammans med sina samarbetskommuner. Enheten blev detta år inbjudna att tala på Sveriges största konferens för offentliga inköpare 2024.

SOI:s årskonferens ägde detta år rum i Malmö och på Malmö live tisdag – torsdag.

Enheten deltog på programpunkten kring samverkan.
Där berättade upphandlarna Ann Engberg och Anders Östervald om upphandlingssamverkan med sina sex inlandskommuner och dess fördelar, utmaningar, utvecklingsmöjligheter och självklart om enheten med säte i Arvidsjaur.

Kollegan och upphandlaren Jessica Lidström förnekar inte att de är lite stolta över uppmärksamheten som enda inbjudna talarna ”norrifrån”. Anders och Ann berättade bland annat om de förhållanden som enheten verkar under, vilket påverkar arbetssättet, och understryker särskilt vikten av att värna om det kommunala självbestämmandet för samtliga kommuner.
”Fördelen att vara flera upphandlare under samma tak är möjligheten till nätverkande och bygga relationer samt behålla kompetens inhouse”, sa Anders.

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter med detta sätt att samverka på behandlades också. ”Konkurrensen om leverantörer kan även vara en utmaning för oss små inlandskommuner”, sa Ann Engberg.
Omkring 1000 åhörare deltog på plats på SOI:s årskonferens, och ännu fler deltog digitalt. Andra ämnen som togs upp var: Välfärdsbrottslighet, vikten av avtalsuppföljning, säkerhets och beredskapsläget, innovation och konkurrensverkets utökade mandat i Sverige.

 

Senast uppdaterad den 25 april 2024

Translate the website with Google translate.