Val till riksdag, kommun och region den 11 september 2022

Om du inte vill vänta till valdagen med att rösta har du möjlighet att förtidsrösta from den 24 augusti tomvaldagen den 11 september.

OBSERVERA!
Du måste alltid ha mig dig röstkort och ID-handling när du röster.

Klicka här för att läsa mer om förtidsröstning och dess datum, ambulerande röstmottagare, budröstning osv.

Viktigt att rösta

Valet är viktigt för att påverka de politiska besluten. Ett högt valdeltagande är en indikator på att demokratin fungerar, att medborgarna har olika alternativ att rösta på – eller att de vill markera att röstandet är en viktig del av medborgarskapet och ett uttryck för att man stöder det demokratiska systemet.

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Både röstmottagningen och rösträkningen sker för hand. Detta gör att valsystemet är robust och att det är svårt att manipulera och påverka valresultatet.

Varför avstår många från att utnyttja sin rösträtt?

En stor grupp medborgare avstår från att nyttja sin rösträtt. Forskning och erfarenheter pekar på några motiv:

  • Begränsade kunskaper om hur valresultatet avgör sammansättningen av politiska församlingar och vilken typ av beslut som dessa fattar, dvs. om det demokratiska systemet.
  • Lågt politiskt intresse och begränsade kunskaper om vilka partier som finns och vilken politik de bedriver.
  • Svag tilltro till egna möjligheter att sätta sig in i, förstå och påverka politiska beslut.

Trots detta är det viktigt att rösta och få sin röst hörd!

Välkommen med din röst!
Valnämnden
Åsele kommun

I samverkan med Valmyndigheten

Senast uppdaterad den 15 april 2024

KONTAKT VALKANSLIET

Telefonnummer: 076-126 65 73

Vxl: 0941-140 00

Translate the website with Google translate.