Valborgshelgen 2023

Elda majbrasa tryggt och säkert. Tänk på detta innan du tänder en majbrasa:

Den som tänder elden är ansvarig för att eldning sker på ett betryggande sätt och inte orsakar olägenheter.

Tillräcklig organisation finns - att riskbedömning är genomförd, och att annans liv eller egendom inte skadas av elden - för att med släckutrustning hindra spridning och utbredning av majbrasa på ett oönskat sätt.

Se till att efterbevakning är planlagd och genomförs, tills elden är utbrunnen och kall. Se också till att det finns vatten att släcka med.

Välj rätt plats - att skyddsavstånd till byggnader är tillräcklig tilltagen

Använd bara lämpligt bränsle - att endast fibröst material. Levande träd får du inte använda eller att använda döda träd som ved.

Eldstaden är heller ingen plats för sopförbränning!

Elda inte om det blåser mycket - att vindförhållanden och spridningsrisk i största allmänhet beaktas. Om vinden ökar, släck elden.

Avgränsa elden - - att gammalt torrt gräs vid behov är vattnat i den närliggande omgivningen. Avgränsa gärna elden genom att lägga stenar eller grus runt om eldplatsen.

Trevlig Valborg önskar Åsele kommun!

Senast uppdaterad den 28 april 2023

Kontakt

Räddningschef
Conny Sandström
Tel 0941-140 33

Kriskommunikation
Tel 0941-140 56

E-post: administrativa@asele.se
E-post: information@asele.se

Translate the website with Google translate.