Årets Tillväxtföretag 2019

Kriterier: Årets Tillväxtföretag är ett som ökat sin omsättning samt ger en sund vinst och drivit under minst en 3-årsperiod. Företaget skall vara stabilt och ha sunda finanser och ha sitt säte i Åsele kommun. Företaget bedrivs som aktiebolag.

Årets Tillväxtföretag: Åsele Traktortjänst AB

Juryns motiveringen lyder: Ett företag som skapat en verksamhet som grundar sig på engagemang och flexibilitet. De har framgångsrikt utvecklat företaget på ett imponerande sätt. Med en ökad omsättning levereras stabila fina resultat.