Årets Företagare 2019

Årets Företagare i Åsele kommun 2019 är: Alexandra Wesseler, Åsele Färghandels AB

Motiveringen lyder: Alexandra Wesseler representerar ett företag som på ett framgångsrikt sätt samt med stark innovativ drivkraft förnyat sitt företag till att idag vara lönsamt med ett brett utbud och god service i en inspirerande butiksmiljö.

Kriterier:

Årets Företagare
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Den nominerade företagaren ska:

Äga och driva

  • Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild

  • Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Uppvisa kreativitet och innovation

  • Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Uppvisa lönsamhet och tillväxt

  • Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav

  • Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

    Läs mer på Företagarnas webbplats genom att klicka på länken här.

Translate the website with Google translate.