Årets Tillväxtföretag 2019

Kriterier: Årets Tillväxtföretag är ett som ökat sin omsättning samt ger en sund vinst och drivit under minst en 3-årsperiod. Företaget skall vara stabilt och ha sunda finanser och ha sitt säte i Åsele kommun. Företaget bedrivs som aktiebolag.

Årets Tillväxtföretag: Åsele Traktortjänst AB

Juryns motiveringen lyder: Ett företag som skapat en verksamhet som grundar sig på engagemang och flexibilitet. De har framgångsrikt utvecklat företaget på ett imponerande sätt. Med en ökad omsättning levereras stabila fina resultat.

Translate the website with Google translate.