Är du förstagångsväljare i sametingsvalet?

Val till Sametinget har hållits vart fjärde år sen 1993 och infaller den fjärde söndagen i maj. I år hålls valet den 16 maj 2021. Nu finns information upplagt på val.se om partierna och kandidaterna som ställer upp i valet.

Du kan brevrösta eller besöka en vallokal söndagen den 16 maj 2021. Röstkort, valsedlar med mera kommer per post från Valmyndigheten till den som är upptagen i sameröstlängden. I ett annat utskick får du partiprogram från de partier som deltar i valet. 

Så här brevröstar du (kom ihåg att skicka in i god tid, så att det kommer fram senast 24 maj då rösträkningen sker): 

Ungefär en månad innan valdagen dvs mitten av april skickar Valmyndigheten material och röstkort till alla som har rösträtt och finns med i den slutliga röstlängden.

Materialet innehåller ditt röstkort, valsedlar, valkuvert, omslagskuvert och information om hur du gör i ordning din röst. Du kan brevrösta så fort du har fått ditt material med posten. Posta brevrösten senast på valdagen för att rösten ska räknas. Förutom materialet behöver du två personer över 18 år som kan intyga att det är du som har gjort i ordning din röst. Personerna ska vara närvarande när du gör i ordning din röst, men du behöver inte visa vad du röstar på.

Rösta i vallokal

Följ restriktionerna på grund av coronapandemin. Om du har förkylningssymptom, brevrösta istället! 

Så här röstar du i vallokal:

All information du behöver veta om valet finns på: val.se 

Det finns valsedlar med kandidater för varje parti som ställer upp i valet. Förutom att rösta på ett parti kan du även personrösta på en kandidat genom att sätta ett kryss för kandidaten.

Info om partier och personer du kan rösta på upplagda på: https://data.val.se/val/same2021/valsedlar.html

Här är de partier som deltar 2021:

  • Guovssonásti

  • Jakt- och Fiskesamerna

  • Landspartiet Svenska Samer

  • Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu

  • Nya Samiska Reformpartiet

  • Samerna

  • Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet

  • Vuovdega-Skogssamerna

Fakta om Sametingsvalet

”Bara samer som blivit upptagna i röstlängden kan utöva sin rösträtt i sametingsvalet. Sista dag för anmälan till röstlängden är den 20 oktober året före valåret. Den som är registrerad i sameröstlängden får valhandlingar från Valmyndigheten per post ungefär tre veckor före valet.”

Källa: sametinget.se

Lyssna på partiledarna i Sameradion 

På Sameradion finns bland annat en podd som du kan lyssna på. Hör de åtta olika partiledarna berätta och få en inblick i deras liv vid sidan av talarstolen: https://sverigesradio.se/sameradiopodden

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Translate the website with Google translate.