Brandsäkerhet i hemmet

En brand växer fort. Se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Vi rekommenderar alla att ha släckutrustning i hemmet, gärna pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt.

Idag, den 1 december, är stora Brandvarnardagen då vi uppmanar alla att testa sina brandvarnare. En brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Så se till att din fungerar. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har en SMS-tjänst, som påminner en om att testa brandvarnaren per automatik via SMS. Registrera dig via länken och välj själv hur ofta du vill bli påmind: https://aktivmotbrand.msb.se/

Senast uppdaterad den 28 maj 2020

Translate the website with Google translate.