23-29 november: En vecka fri från våld

I år är det extra viktigt att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Det mesta av våldet sker innanför hemmets väggar och med att pandemin gör att man är mer hemma så är risken för psykiskt och fysiskt våld för de utsatta kvinnorna större. Som så många andra aktivitetsveckor under pandemin, så blir även denna digital. Delta genom att lyssna på streamade föreläsningar.

Syftet med informationsveckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Nationellt leds initiativet av Unizon, MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner.

I samband med en vecka fri från våld uppmärksammar vi FN:s nationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och där kampanjen Orange Week som initierats av FN Women inspirerar oss till att belysa frågan ytterligare.

 

Måndag 23 november

Politikersamtal om Covid och sexuellt våld.
Kl. 10.00-11.30. Via Facebook, arrangör Storasyster. https://www.facebook.com/events/655441278425328

Temadag - om unga tjejers utsatthet för sexuellt våld under coronapandemin.
Digital föreläsning med Sofia Liedberg, Ungdomsjouren Fria, och Hanna Nordberg, Unizon. Läs mer: https://www.facebook.com/events/270335644273343
Arrangör: Ungdomsjouren Fria och Eskilstuna kommun

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och Huskurage gör skillnad.
Kl. 18:30-19:30 
Peter Rung, Huskurage-grundaren och aktiv i rörelsen #heforshe, föreläser om mäns våld mot kvinnor och hur metoden Huskurage gör skillnad. Ta del av den streamade föreläsningen i stadshuset Kronan eller digitalt från där du befinner dig.
Anmälan görs snarast via www.ornskoldsvik.se/bra.

Kvinno-och tjejjouren Pärlan anordnar kampanjen Shine the light ihop med hela Älvsbyn. Chatten är öppen hela veckan kl 8.00-14.00 och jouren delar filmer och inlägg på jourens sociala medier. Youtube-kanalen finns på: https://www.youtube.com/channel/UCyXiswqGmYW4TlLDhUyqS2w

 

Tisdag 24 november

Se sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur.
Välkomna på lunchsamtal/webinar. Freezonen, kvinno-tjej-och brottsofferjour med inbjudna gäster från Länsstyrelsen Västmanland och Riksförbundet VOOV deltar. 
Kl. 14.00-15.30 
Seminariet är på Zoom. Registrera dig genom att klicka här. Arrangör: Freezonen

 

Onsdag 25 november

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Bär gärna någonting orange den här dagen.  

Unizon anordnar morgonseminarium om Kvinnokonventionen via deras Facebooksida. 

Unizon släpper rapport om porr. Lunchseminarium, livesänt på Facebook. https://www.facebook.com/unizonjourer/?ref=page_internal

Status kille 2020. Vem är dagens moderna man och vad förväntas killar växa upp till? Livesamtal via MÄN eller Unizon på facebook. Kl. 15.00-15.45. https://www.facebook.com/events/845715846194875

Barnkonvention, Lilla Hjärtat. Digital föreläsning via Kvinnojouren Anna.
Kl. 18.30-20.00. OBS! Anmälan senast onsdag 25/22 kl. 15.00.
Anmäl er på telefon 08-582 409 99 eller via mejl till info@kvinnojourenanna.se. https://www.facebook.com/events/390464932333512/

Under "En vecka fri från våld" informerar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdshetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen i en Facebooksändning på onsdagen den 25 november klockan 13.00 om hur de samverkar för att öka upptäckten av våld genom bland annat ställa frågor om våldsutsatthet.

https://kunskapsguiden.se/aktuellt/myndigheter-samverkar-for-okad-upptackt-av-vald/?utm_campaign=nyhetsbrevKG201124&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Torsdag 26 november

Machofabriken med Tjejjouren Luleå.
kl 10.00-11.00
Hur kan vi arbeta mer våldspreventivt? Föreläsning riktad mot de som arbetar med och möter unga på olika sätt såsom inom idrotten, skolvärlden eller annan arena. Föreläsningen ges digitalt här: https://www.facebook.com/events/367618764313181
Arrangör: Tjejjouren Luleå

Lunchföreläsning ”Hur kan vi förebygga sexuellt våld”.
Kl 12.00-13.00
Läs mer: https://fb.me/e/4W09Dz7c1
Arrangör: Storasyster

MVU Uppsala "Går det att behandla personer som utövar våld?"
Kl 13.30-15.00
Psykolog Olga Klauber berättar om gruppterapi med våldsutövare och ett nytt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, Trygga föräldrar-trygga barn - Bryt våldsarvet. Arrangör:MVU mottagningen mot våld i nära relationer, Uppsala. Föreläsningen kan ses på Zoom: https://zoom.us/j/6422438461?pwd=Sy9KcXNUbDRBWmI2TktLWk51Y2wxdz09

Peter Rungs föreläsning ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och Huskurage gör skillnad”. Sänds på www.kalix.se kl. 18.00-20.00.

 

Fredag 27 november

Våldsprevention – dåtid, nutid, framtid – i digitalt format | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Anmälan senast 24 november.

Kl. 8.30-16.30
Digital heldagskonferens med fullspäckat program där forskare, föreläsare och experter delar med sig av sina tankar kring våldsprevention och ger svar på ovanstående frågor. Anmälan sker via den här länken.

Under temaveckan sänder Länsstyrelsen i Blekinge tre olika digitala föreläsningar som du kan ta del av. Ingen föranmälan krävs.
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender/kalenderhandelser---blekinge/2020-11-03-temavecka-en-vecka-fri-fran-vald.html

 

Är du utsatt för våld?

Psykiskt eller fysiskt våld brukar komma gradvis i en relation. Våld är aldrig ett uttryck för kärlek. Att hota eller använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Blir du utsatt för våld så är det aldrig ditt fel. Ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet. Du har rätt att leva ett liv utan våld.

Behöver du stöd, hjälp eller någon som lyssnar?

https://www.asele.se/omsorg-hjalp-och-stod/vald-och-hot/

https://www.asele.se/media/3180/vald-nara-relation-broschyr_vald_sydsamiska.pdf

https://www.asele.se/media/3179/vald-nara-relation-broschyr_vald_svensk.pdf

https://www.asele.se/media/3178/vald-nara-relation-broschyr_vald_eng.pdf


Vid akuta situationer ring 112. 

 

Information från 1177.se:

Kvinnofridslinjen

Anonym stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50
Mer information på kvinnofridslinjen.se.

Välj att sluta-linjen

En anonym stödlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Den drivs av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Telefonnummer: 020-555 666
Mer information finns på valjattsluta.se.

BRIS

Har stödverksamheter för både barn och vuxna. Du som är vuxen och orolig för ett barn i din närhet kan kontakta BRIS vuxentelefon.

Telefon 0771-50 50 50
Mer information finns på bris.se/for-vuxna-om-barn.

Friends

Du som behöver råd eller stöd angående ett barn eller tonåring som verkar vara ensam eller må dåligt kan kontakta barnrättsorganisationen Friends. De som svarar arbetar med att utbilda, ge råd och stöd för att förebygga och motverka mobbning och kränkande särbehandling.

Telefon: 08-545 519 90
Du kan även mejla. Mer information på friends.se

Föräldralinjen

För föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldralinjen drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. 

Telefon: 020-85 20 00
Mer information finns på mind.se.

Ecpats stödlinje för barn och unga

Här kan du prata om allt som har med sexuella kränkningar, hot eller övergrepp att göra. Det kan till exempel vara något som har hänt dig eller en kompis på nätet eller i verkliga livet. De som svarar har kunskap och erfarenhet och kan ge dig råd och stöd. Du kan även få hjälp att anmäla någon eller något, om du vill det. Du kan även mejla, och få svar inom två dagar.

Telefon: 020-112 100 
För mer information, besök ecpat/stödlinjen

Jourhavande medmänniska

Ibland behöver du prata om dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. För dig som söker medmänskligt stöd på natten. Du kan även chatta med jourhavande medmänniska.

Telefon: 08-702 16 80
Mer information på jourhavande-medmanniska.se

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De som svarar har tystnadlöfte och erbjuder stöd till dig som är 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet. Du kan vara anonym. 

Mer information finns på storasyster.org.

Ungarelationer.se

Den här verksamheten drivs av stiftelsen 1000 möjligheter och riktar sig till dig som är upp till 20 år och blir utsatt för våld i din relation. Även för dig som känner någon som blir utsatt eller själv utsätter någon. Chatten är öppen varje kväll kl 20-22.

Mer information finns på ungarelationer.se.

Terrafem 

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Terrafem driver den enda rikstäckande jourtelefonen för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund.

Telefon: 020- 52 10 10.
Mer information finns på terrafem.org.

 

 

Vi kan komma att uppdatera sidan om vi hittar mer att tipsa om.

Åsele - En kommun fri från våld

Senast uppdaterad den 25 november 2020

Translate the website with Google translate.