Mottagande av ukrainska flyktingar

Just nu inväntar Åsele kommun information från Migrationsverket om det kan komma att bli aktuellt med ett mottagande av ukrainska flyktingar.

Under tiden mobiliserar kommunen sina resurser för att kunna verkställa ett eventuellt mottagande. I förberedelserna deltar flera kommunala verksamheter med iordningställande av lokaler och övriga resurser som kan bli nödvändiga.

Eva-Lena Johansson, socialchef på Åsele kommun svarar på frågor om de pågående förberedelserna.

Hur arbetar Åsele kommun för att förbereda ett mottagande av ukrainska flyktingar?

- Det är en hel del praktiska saker som tar lite tid att förbereda inför ett mottagande säger Eva-Lena Johansson.

- Vi har inventerat vad som finns i våra förråd och allt som är sparat kommer att användas för att möjliggöra mottagagande på bästa sätt. Det finns en mängd handdukar, sänglinnen, filtar, täcken och kuddar, dessa ska tvättas upp och användas. En mindre del husgeråd finns också men behöver troligen kompletteras, förklarar hon.

I vilka lokaler förbereds boendeplatser?

Eva- Lena berättar att kommunen i ett första skede förbereder genom att iordningställa lokalerna på Tallmon som tidigare varit ett särskilt boende för äldre. Socialchefen förklarar vidare att man just nu gör plats för städ och möblering i lokalerna.

- Husgeråd och möbler som är hela får vara kvar för att ställas iordning och användas till att möblera upp rummen, menar hon.

Har kommunen resurser för att klara av ett snabbt verkställande?

- Blir läget skarpt behöver vi fler personer som riggar för mottagandet, förklarar Eva-Lena. Hon beskriver hur IFO har en naturlig koppling utifrån myndighetsutövning men att det kommer att behövas fler ”händer” för att lösa praktiska delar - såväl vid iordningställande samt över tid om boendet blir i drift. Enligt socialchefen ser IFO just nu över behovet av resurser och hur man på bästa sätt riggar organisation för mottagandet.

Senast uppdaterad den 18 mars 2022

Translate the website with Google translate.