Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter till konsumenter först måste anmäla det.

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste från och med den 1 augusti 2022 anmäla det till kommunen eller till Folkhälsomyndigheten. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Definitioner i lagen om tobaksfria nikotinprodukter

  • Tobaksfri nikotinprodukt – en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion. 
  • Med detaljhandel menas försäljning till konsumenter. 
  • Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel. 
  • Ett fysiskt försäljningsställe är en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida genom att klicka här.

Se även informationsblad om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Senast uppdaterad den 25 juli 2022

Translate the website with Google translate.