Omstart Sverige – i Västerbottens inland

Inlandets Teknikpark och Västerbottens läns inlandskommuner bjuder tillsammans med Region Västerbotten in till ett webinar 1 oktober. Näringsminister Ibrahim Baylan (S), landshövding Helene Hellmark Knutsson, regionråd Rickard Carstedt och företagsrepresentanter deltar. Du som företräder industrin i inlandet kan delta genom att anmäla dig via länk.

Läs mer på Region Västerbottens webbplats och där finns även anmälningslänk. Obs! Sista anmälningsdag 18 september.

Har du idéer om frågor kring nedanstående frågeställningar så får du gärna lämna dessa i samband med anmälan.

Samtalet kring runda-bordet leds av moderatorer och speciellt inbjudna deltar som publik. De frågor som kommer att diskuteras är de som idag och i framtiden upplevs som hinder för utvecklingen av industrin i inlandet.

15.45 Webinar-deltagare kan koppla upp sig på Youtube och testa länk.

16.00 Runda-bordssamtalet med näringsminister Ibrahim Baylan startar.

Axplock ur programmet:

  • Flera branscher upplever en markant ökning av kostnader för transporter och känner sig tvingade att flytta till kusten – en utveckling som riskerar öka klyftan mellan kust och inland.
  • Hur hanterar vi ett kommande effektöverskott (vätgas/pumpkraftverk) från vind och vattenkraft? Frågan är av sådan natur att regeringen bör finnas med i beslutsprocessen.
  • Inlandets möjligheter att leverera till den svenska fordonsindustrin i samband med FKGs (Fordons Komponen Gruppen) satsning på fler svenska leverantörer.

Eventet kommer att följas upp med en Industrimässa i inlandet den 6 maj 2021. Ambitionen är att skapa ett återkommande forum för dialog med ledande politiker och företag/entreprenörer för att diskutera hur inlandets resurser ska tillvaratas och industrin utvecklas.

Foto: Peter H

 

Senast uppdaterad den 16 september 2020

Translate the website with Google translate.