Tobaksfria dagen

WHO:s World No Tobacco Day, tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk. I år är temat "Commit to Quit", och syftar till att stödja de som vill sluta röka.

Här kan du läsa mer om årets WHO-kampanj

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning.

Besök 1177 Vårdguiden för kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa.

Sluta-röka-linjen 

Senast uppdaterad den 2 juni 2021

Translate the website with Google translate.