Västerbottens bästa småkommun - Topp 3 - Åsele

Villaägarna har undersökt hur bra Sveriges kommuner är ur ett småhusperspektiv.

Åsele kommun kommer på plats tre i Västerbottens bästa småkommun.

I syfte att skapa intresse för vad som gör en kommun till en bra småhuskommun publicerar Villaägarna sin undersökning – Bästa småhuskommun - där ett antal variabler mäter hur bra Sveriges kommuner är ur ett småhusperspektiv. Undersökningen har gjorts i samarbete med WSP och kommer att uppdateras regelbundet för att avspegla förändringar över tid. Förra mätningen gjordes 2019. Undersökningen delar upp kommunerna i två typer utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKR) definition av kommuntyper. Dels ”landsortskommuner”, dels ”övriga kommuner” som är en sammanslagning av i huvudsak storstads- och storstadsnära kommuner samt pendlingskommuner.

Nordligaste länen

Många kommuner i de tre nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten och Jämtland förbättrar sina resultat i relation till 2019. Mycket uppmärksamhet har getts norra Sverige för innovationer och nyindustrialisering. Det skapar en förväntan där eftersökt boende i småhus och tillgänglig natur kan vara en komparativ fördel i relation till resten av Sverige. Villaägarna konstaterar i årets index att låga driftskostnader och en lägre inbrottsrisk också kan läggas till dessa fördelar.

Västerbotten

När Villaägarna analyserade Västerbottens situation 2019 konstaterades strukturella utmaningar i relation till de relativt dystra resultaten. Flera av dessa utmaningar kvarstår. Skattetrycket är högt, lönsamheten att bygga är låg och som helhet tappar de befolkning. Men resultaten 2021 är märkbart förbättrade. Dorotea, som är Sveriges tredje minsta kommun drar nytta av fjällturism och både upplåter tomter parallellt med att det byggs. Tillsammans med Nordmaling, Åsele, Storuman, Bjurholm och Norsjö har dessa mindre samhällen sett hur byggandet överträffar planeringen. Kommunerna i Västerbotten har också barn i husen, få inbrott och låga driftskostnader.

Länk till hela rapporten (PDF)

Senast uppdaterad den 21 februari 2022

Translate the website with Google translate.