Visste du att Åsele kommun har en e-tjänst?

Här hittar du fördelar med digitala tjänster samt hur det går till för dig som användare.

Vad är en e-tjänst?

E-tjänster är ärenden som du kan hantera själv via din dator, oavsett tidpunkt på dygnet. Tjänster kräver oftast inloggning med e-legitimation.

Hur går det till?

  1. Du väljer vilken digital tjänst du önskar
  2. Verifierar dig med ditt Bank-ID
  3. Fyll i ansökan/anmälan/blanketten/tjänsten
  4. (Läs gärna igenom blanketten innan du skickar in det)
  5. Skicka in

Fördelen med e-tjänst för du som användare/medborgare:

  • Inga transporter eller fysisk hantering av post
  • Lättåtkomligt- Förbättrad tillgänglighet
  • Du behöver inte ha åtkomst till en skrivare
  • Underlättar och förenklar, enklare och smidigare
  • Färre fel vid inmatning av uppgifter - Färre kompletteringar

Det är inte bara fördelar för användaren utan även för verksamheterna och deras handläggare;
Hantering av e-tjänsten ger minskad pappers- och posthantering som därefter ger minskade kostnader och miljöpåverkan.

Om du har problem med de digitala tjänsterna kan du alltid vända dig till berörd handläggare i den verksamheten som du ansöker till.

I dagsläget finns det digitala tjänster mest för miljö- och byggnadsnämnden. Men eftersom kommer flera att läggas till i e-tjänsts banken. Klicka här för att komma till E-tjänsterna.

Senast uppdaterad den 20 april 2022

Translate the website with Google translate.