Missbruk och beroende

Missbruks- och beroendeproblem är ofta orsak till andra sociala problem. Det är inte bara den som dricker alkohol, använder narkotika, andra beroendeframkallande medel eller spelar om pengar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Translate the website with Google translate.