Alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel

Missbruk och oro att någon far illa på grund av missbruk

Känner du att alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel har blivit ett bekymmer för dig eller någon i din närhet? Då kan du/ni få stöd och hjälp av individ- och familjeomsorgen i Åsele kommun. Vi arbetar även uppsökande genom hembesök vid särskild oro.

Individ- och familjeomsorgen arbetar också för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill vi öka kunskap om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk.

Du kan ansöka om vård och behandling

Kontakta socialsekreterare för att ansöka om vård och behandling för ditt missbruk.

Vård utan samtycke

Om den som missbrukar har behov av vård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM), men som inte frivilligt går med på vård kan individ- och familjeomsorgen ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVM.

För att någon skall kunna vårdas enligt LVM måste missbruket vara gravt och missbrukarens hälsa skall vara i allvarlig fara, risk för livet och att missbrukaren misstänks allvarligt kunna skada sig själv eller annan.

Till dig som är ungdom

Du kan få hjälp om du är orolig över dina föräldrars eller ditt eget bruk av alkohol eller narkotika. Du kan vända dig till individ- och familjeomsorgen. Vi lyssnar till dig och ger dig råd, stöd och hjälp. Du kan även be skolans kurator om hjälp att komma i kontakt med oss.

anonyma alkoholister

Anonyma narkomaner

Alkoholhjälpen

eScreen.se

Translate the website with Google translate.