Spelberoende

Kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar avseende spelmissbruk.

Med spelmissbruk avses missbruk av spel om pengar. Syftet med ett gemensamt ansvar är att personer med spelmissbruk ska ges bättre förutsättningar att få vård och hjälp för sitt missbruk kombinerat med stöd och behandlingsinsatser för att kunna komma ur problemen.

 

Translate the website with Google translate.