Grundkrav på den sökande

Grundkrav på den som söker serveringstillstånd

 • För att få serveringstillstånd måste du ha fyllt 20 år.
 • För att skapa en trygg och säker restaurangmiljö granskar tillståndsenheten ägarnas personliga och ekonomiska lämplighet. Med det menas den som söker serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker ska inte ha skulder till samhället med skatter eller avgifter.
  En prövning görs hos polismyndigheten av ett bolag omfattar alla de personer som har "betydande inflytande" i verksamheten. Det kan vara VD, styrelseledamot, lånegivare eller restaurangchef.
  Det får inte förekomma svarta pengar eller arbetskraft på krogen och restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor.
 •  Kunskap i alkohollagen – sökande måste genomgå kunskapsprov i alkohollagen.

Grundkrav på serveringsstället

 • Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos bygg- och miljökontoret
 •  Under hela serveringstiden, den tid då restaurangen får sälja alkoholdrycker, ska det finnas en serveringsansvarig person på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om alkohollagen.
 •   Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00 - 01.00.
 •  Tillredd mat i form av förrätter, huvudrätter och efterrätter ska kunna serveras i ett varierat utbud under hela serveringstiden.
 •  Serveringen får inte medföra sociala, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 •  Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 •  Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt

Translate the website with Google translate.